Όροι & Προϋποθέσεις

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Όροι χρήσης

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών για τα προγράμματα που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 6 Δεκεμβρίου 2013

 

1. Υπηρεσία του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Εγγραφών για τα προγράμματα που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το Διαδικτυακό Περιβάλλον  Εγγραφών σάς παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικής εγγραφής σε διάφορα προγράμματα και δράσεις που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Οι «Όροι Χρήσης» διέπουν τις αρχές για τους χρήστες και για άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών για τα προγράμματα που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η εκ μέρους σας χρήση του διαδικτυακού αυτού περιβάλλοντος συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας δήλωσης, όπως αυτή δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς.

2. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την εγγραφή σας στο Διαδικτυακό Περιβάλλον  Εγγραφών συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα που εσείς οι ίδιοι καταχωρείτε (ή έχετε παραχωρήσει) και τυγχάνουν επεξεργασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Οι πληροφορίες σας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων.  Πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα δίνεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτουμένων ατόμων που έχουν άμεση εμπλοκή με τα προγράμματα του  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέσω κωδικών πρόσβασης. Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για σκοπούς διαχείρισης των προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τηρείται η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.

3. Ασφάλεια

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών να διατηρείται ασφαλές. Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια αυτή, χρειαζόμαστε και τη δική σας συμβολή, η οποία περιλαμβάνει τις πιο κάτω δεσμεύσεις:

- Δεν θα συγκεντρώνετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών και δεν θα έχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Περιβάλλον  Εγγραφών, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα, χωρίς την προηγούμενη άδειά μας.

- Δεν θα ανεβάζετε περιεχόμενο με ιούς ή άλλους κακόβουλους κώδικες.

- Δεν θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες σύνδεσης ή πρόσβασης σε λογαριασμό που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.

- Δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία ή την εμφάνιση του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Εγγραφών.

- Δεν θα διευκολύνετε και δεν θα ενθαρρύνετε οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων «Όρων Χρήσης».

4. Εγγραφή και ασφάλεια λογαριασμού

Ως χρήστες του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Εγγραφών παρέχετε τα πραγματικά σας στοιχεία και αναλαμβάνετε ορισμένες δεσμεύσεις σχετικά με την εγγραφή και τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας:

- Δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες στο Διαδικτυακό Περιβάλλον  Εγγραφών και δεν θα δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον εαυτό σας, χωρίς σχετική άδεια.

- Δεν θα δημιουργείτε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.

- Θα φροντίζετε ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα.

- Δεν θα κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας, δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στον λογαριασμό σας και δεν θα προβείτε σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας.

5. Πληροφορίες

Για τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούνται ακριβείς και επίκαιρες.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι προωθείται η υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

6. Επικοινωνία

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα σας ενημερώνει για τα προγράμματά του μέσα από τις ιστοσελίδες του καθώς και με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση e-mail που έχετε καταχωρήσει με την εγγραφή σας. Για τα προγράμματα στα οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή, δυνατό να ενημερώνεστε με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα, με e-mail ή με σύντομο μήνυμα sms στο κινητό τηλέφωνο που έχετε καταχωρήσει με την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cyearn.pi.ac.cy