Π.Ι.Κ. Εγγραφές |

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών για τα προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

+

Πληροφορίες για το διαδικτυακό περιβάλλον

Στο διαδικτυακό αυτό περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να διαχειριστούν πληροφορίες που αφορούν στα προγράμματα στα οποία θέλουν να συμμετέχουν ή στα προγράμματα που έχουν ήδη συμμετάσχει.

Στόχος είναι η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και παράλληλα η προσφορά δυνατοτήτων διαχείρισης της επιμόρφωσής τους μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας του σήμερα.

Μέσα από το διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών ο κάθε χρήστης, είτε εκπαιδευτής είτε εκπαιδευόμενος, με τον προσωπικό του λογαριασμό πρόσβασης, θα έχει τη δυνατότητα να βρίσκει πληροφορίες για τα προγράμματα επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, να υποβάλλει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή, να επικοινωνεί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και να έχει πλήρη εικόνα για τα προγράμματα στα οποία έχει ήδη συμμετάσχει.